مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌ بیت علیها السلام

سامانه آموزش مجازی

مثل مادر
مثل مادر
آموزش ویدیویی درست خوانی قرآن کریم (جدید)
آموزش ویدیویی درست خوانی قرآن کریم (جدید)
آموزش ویدیویی صحت قرائت الفاظ نماز
آموزش ویدیویی صحت قرائت الفاظ نماز
آموزش ویدیویی تجوید سطح یک
آموزش ویدیویی تجوید سطح یک
آموزش ویدیویی تجوید سطح یک (جدید)
آموزش ویدیویی تجوید سطح یک (جدید)
آموزش ویدیویی تجوید سطح دو
آموزش ویدیویی تجوید سطح دو
تربیت نسلی برای آینده
تربیت نسلی برای آینده
مدرسه تلاوت - آموزش صوت و لحن مقدماتی
مدرسه تلاوت - آموزش صوت و لحن مقدماتی
مدرسه تلاوت ۲ - آموزش صوت و لحن تقلیدی
مدرسه تلاوت ۲ - آموزش صوت و لحن تقلیدی
در پی آفتاب  ( حضرت معصومه شناسی )
در پی آفتاب ( حضرت معصومه شناسی )
آموزش ویدیویی حفظ جزء ۳۰ - فصل اول (سوره‌ ناس تا زلزال)
آموزش ویدیویی حفظ جزء ۳۰ - فصل اول (سوره‌ ناس تا زلزال)
آموزش ویدیویی حفظ جزء ۳۰ - فصل دوم (سوره طارق تا بینه)
آموزش ویدیویی حفظ جزء ۳۰ - فصل دوم (سوره طارق تا بینه)
آموزش ویدیویی حفظ جزء ۳۰ - فصل سوم (سوره نبأ تا بروج)
آموزش ویدیویی حفظ جزء ۳۰ - فصل سوم (سوره نبأ تا بروج)
دوره آمادگی برای تغییر (آموزش خودآگاهی)
دوره آمادگی برای تغییر (آموزش خودآگاهی)
آموزش ویدیویی تفسیر سوره انسان
آموزش ویدیویی تفسیر سوره انسان
آموزش ویدیویی حضرت معصومه شناسی (علیها السلام)
آموزش ویدیویی حضرت معصومه شناسی (علیها السلام)
آموزش ویدیویی احکام اجتهاد و تقلید
آموزش ویدیویی احکام اجتهاد و تقلید
آموزش ویدیویی احکام نماز
آموزش ویدیویی احکام نماز
آموزش ویدیویی احکام خمس و زکات و انفال
آموزش ویدیویی احکام خمس و زکات و انفال
آموزش ویدیویی احکام حج
آموزش ویدیویی احکام حج
آموزش ویدیویی احکام امر به معروف و جهاد
آموزش ویدیویی احکام امر به معروف و جهاد
آموزش ویدیویی احکام خوردن و آشامیدن
آموزش ویدیویی احکام خوردن و آشامیدن
آموزش ویدیویی احکام اموات، وصیت و ارث
آموزش ویدیویی احکام اموات، وصیت و ارث
آموزش ویدیویی احکام عقد و ازدواج و خانواده
آموزش ویدیویی احکام عقد و ازدواج و خانواده
آموزش ویدیویی احکام خرید و فروش و غصب
آموزش ویدیویی احکام خرید و فروش و غصب
آموزش ویدیویی احکام وقف، نذر و قسم
آموزش ویدیویی احکام وقف، نذر و قسم
آموزش ویدیویی احکام نگاه کردن
آموزش ویدیویی احکام نگاه کردن
توحید و خداشناسی
توحید و خداشناسی
افعال خدا
افعال خدا
معاد ۱ - قیامت صغری (مرگ)
معاد ۱ - قیامت صغری (مرگ)
معاد ۲ - برزخ
معاد ۲ - برزخ
معاد ۳ - قیامت کبری
معاد ۳ - قیامت کبری
نبوت
نبوت
دین فطری
دین فطری
انسان سالم (تغذیه و سلامت در اسلام)
انسان سالم (تغذیه و سلامت در اسلام)
لطفا برای بهرمندی از تجربه مطلوب‌تر از مرورگرهای مطرح استفاده کنید!